Slovenské sandále Labky na Dubni s výhľadom na Straník.
Handmade barefoot sandále Labky na orientačnej tabuli na Straníku.
DIY barefoot sandále Labky na Straníku s výhľadom na Kysuce.
Dubeň a Straník
Výbeh z Budatína cez Dubeň na Straník s dvomi pármi nových Labiek.