Mosadzné raznice s logom sandálí Labky
Otláčanie zahriatych razníc do podrážky
Logo Labiek vytlačené na podrážke
Nová technológia
Mosadzné raznice, zahriate v parnom hrnci a pomocou zverákových svoriek otlačené do podrážky - a Labky majú konečne logo aj priamo na sebe.