homemade sandále Labky a Stanovačka so Zajom
po blate v Labkách
malofatranský Kľak a sandále Labky
stanovačka v dyi sandáloch
slovenské sandále Labky na projekte s Tyger.sk
Stanovačka so Zajom
Výšľap na Skalky z Vrícka v Labkách - aj bez dezénu držali v mazľavom blate prekvapivo dobre (na riť som padol iba raz ) - a následné nocovanie v stane v rámci projektu Stanovačka so Zajom z dielne Tyger.sk.