homemade sandále Labky pri zváraní
sandále Labky na Rychlebských stezkách
sandále Labky pri zváraní
V pracovnom nasadení
Aj takto sa dá v Labkách (o BOZP radšej pomlčíme ).