Ručne robené slovenské sandále Labky
Sandále Labky na Baranci
Na vrchole Baranca
Homemade sandále Labky na turistike
Baranec
17.5 km a 1440 výškových metrov - toť trasa z Račkovej doliny cez Baranec do Žiarskej doliny. Labky spoľahlivo podržali vo všetkých terénoch, ktoré táto trasa ponúka.