Ručne vyrábané sandále Labky na Bystrej, v pozadí Klin
V Labkách na hrebeni Bystrej
Sandále Labky na Kline, v pozadí Hrubý vrch a Roháče
Homemade sandále Labky na hrebeni Otrhancov, v pozadí Kriváň
Sandále Labky počas behu z Otrhancov do Račkovej doliny
Sandále Labky, Bystré plesá a Klin
Bystrá, Klin a Otrhance
28 km a 2250 výškových metrov, drsný skalnatý terén a zarúbané turistické značky - to všetko absolvované v Labkách. Aj keď musím priznať, že Luna Origen som mal pre istotu so sebou.