Túrička a širáček
Kilometre a výškové metre pribudli na konto Petríkovych Labiek. Túrička z Bystričky na Humience, širák a domov popri Krížave. Petrík začína nadobúdať dojem, že konečne nastavil správne popruhy.