Ďalšie funkčné inovácie
Konečne sa mi podarilo zohnať plastové súčiastky aj na šírku popruhov 15 mm. Umožňuje to novú konštrukciu predného spojenia popruhov, ktoré je už dokonca nastaviteľné v dvoch smeroch.