Stará chata na Martinských Holiach.
[{"id":"977","parent_id":"107","type":"post","src":"db\/news\/20220727\/01.jpg","alt":"Sand\u00e1le Labky na Hodinovke na Martinsk\u00fdch Holiach","note":""},{"id":"978","parent_id":"107","type":"post","src":"db\/news\/20220727\/02.jpg","alt":"Hybaj Hore blinka\u010dka na Martinsk\u00fdch Holiach.","note":""},{"id":"979","parent_id":"107","type":"post","src":"db\/news\/20220727\/03.jpg","alt":"Star\u00e1 chata na Martinsk\u00fdch Holiach.","note":""},{"id":"980","parent_id":"107","type":"post","src":"db\/news\/20220727\/04.jpg","alt":"Chata Javorina na Martinsk\u00fdch Holiach.","note":""}]