Barefoot sandále Labky vo Veľkej Fatre, v pozadí Rakytov
