Červené slovenské sandále Labky v Malej Fatre, v pozadí Rakytov, turistika
