Handmade barefoot sandále Labky na orientačnej tabuli na Straníku.
[{"id":"581","parent_id":"80","type":"post","src":"db\/news\/20190316\/01.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky na Dubni s v\u00fdh\u013eadom na Stran\u00edk.","note":""},{"id":"582","parent_id":"80","type":"post","src":"db\/news\/20190316\/02.jpg","alt":"Handmade barefoot sand\u00e1le Labky na orienta\u010dnej tabuli na Stran\u00edku.","note":""},{"id":"583","parent_id":"80","type":"post","src":"db\/news\/20190316\/03.jpg","alt":"DIY barefoot sand\u00e1le Labky na Stran\u00edku s v\u00fdh\u013eadom na Kysuce.","note":""}]