Zbojnícka chata vo Vysokých Tatrách, objednané sandále Labky
[{"id":"517","parent_id":"68","type":"post","src":"db\/news\/20180505\/01.jpg","alt":"Zbojn\u00edcka chata vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch, objednan\u00e9 sand\u00e1le Labky","note":""},{"id":"518","parent_id":"68","type":"post","src":"db\/news\/20180505\/02.jpg","alt":"V slovensk\u00fdch sand\u00e1loch Labky vo Ve\u013ekej studenej doline vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch","note":""},{"id":"519","parent_id":"68","type":"post","src":"db\/news\/20180505\/03.jpg","alt":"Ru\u010dne vyr\u00e1ban\u00e9 sand\u00e1le Labky, Ve\u013ek\u00fd studen\u00fd potok","note":""},{"id":"520","parent_id":"68","type":"post","src":"db\/news\/20180505\/04.jpg","alt":"Panor\u00e1ma Sestersk\u00e9ho plesa sponad Zbojn\u00edckej chaty, Vysok\u00e9 Tatry","note":""}]