Slovenské ručne vyrábané barefoot sandále Labky, výhľad na Súľovské skaly pri západe slnka.
[{"id":"514","parent_id":"67","type":"post","src":"db\/news\/20180502\/01.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 barefoot sand\u00e1le Labky, z\u00e1pad slnka nad S\u00fa\u013eovsk\u00fdmi skalami","note":""},{"id":"515","parent_id":"67","type":"post","src":"db\/news\/20180502\/02.jpg","alt":"Barefoot DIY sand\u00e1le Labky, panor\u00e1ma zo S\u00fa\u013eovsk\u00e9ho hradu","note":""},{"id":"516","parent_id":"67","type":"post","src":"db\/news\/20180502\/03.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 ru\u010dne vyr\u00e1ban\u00e9 barefoot sand\u00e1le Labky, v\u00fdh\u013ead na S\u00fa\u013eovsk\u00e9 skaly pri z\u00e1pade slnka.","note":""}]