Homemade sandále labky, fialové, na Ohništi v Nízkych Tatrách, v pozadí Ďumbier
[{"id":"508","parent_id":"65","type":"post","src":"db\/news\/20180423\/01.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky, fialov\u00e9, na Ohni\u0161ti v N\u00edzkych Tatr\u00e1ch","note":""},{"id":"509","parent_id":"65","type":"post","src":"db\/news\/20180423\/02.jpg","alt":"Homemade sand\u00e1le labky, fialov\u00e9, na Ohni\u0161ti v N\u00edzkych Tatr\u00e1ch, v pozad\u00ed \u010eumbier","note":""},{"id":"510","parent_id":"65","type":"post","src":"db\/news\/20180423\/03.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 ru\u010dne vyr\u00e1ban\u00e9 sand\u00e1le Labky, fialov\u00e9, v snehu na Ohni\u0161ti v N\u00edzkych Tatr\u00e1ch","note":""}]