Homemade sandále labky, zelená podrážka, fotené na Súľovskom hrade
[{"id":"505","parent_id":"64","type":"post","src":"db\/news\/20180414\/01.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky, zelen\u00e9, v pozad\u00ed Brada, S\u00fa\u013eovsk\u00e9 skaly","note":""},{"id":"506","parent_id":"64","type":"post","src":"db\/news\/20180414\/02.jpg","alt":"Homemade sand\u00e1le labky, zelen\u00e1 podr\u00e1\u017eka, foten\u00e9 na S\u00fa\u013eovskom hrade","note":""},{"id":"507","parent_id":"64","type":"post","src":"db\/news\/20180414\/03.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 ru\u010dne vyr\u00e1ban\u00e9 sand\u00e1le Labky, zelen\u00e9, foten\u00e9 pri Budzog\u00e1ni nad Zby\u0148ovom, v pozad\u00ed Mal\u00e1 Fatra","note":""}]