Slovenské sandále Labky, srieborno-čierne popruhy so vzorom stôp, na výrobnom stole
[{"id":"495","parent_id":"61","type":"post","src":"db\/news\/20180308\/00.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 homemade sand\u00e1le Labky, srieborno-\u010dierne popruhy, v procese v\u00fdroby","note":""},{"id":"496","parent_id":"61","type":"post","src":"db\/news\/20180308\/01.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky, srieborno-\u010dierne popruhy so vzorom st\u00f4p, na v\u00fdrobnom stole","note":""},{"id":"497","parent_id":"61","type":"post","src":"db\/news\/20180308\/02.jpg","alt":"Ru\u010dne vyr\u00e1ban\u00e9 sand\u00e1le Labky po\u010das v\u00fdroby","note":""}]