Podomácky vyrobené sandále Labky v stúpaní pod Chatou pod Chlebom, Malá Fatra
[{"id":"478","parent_id":"55","type":"post","src":"db\/news\/20170918\/01.jpg","alt":"Podom\u00e1cky vyroben\u00e9 sand\u00e1le Labky v st\u00fapan\u00ed pod Chatou pod Chlebom, Mal\u00e1 Fatra","note":""},{"id":"479","parent_id":"55","type":"post","src":"db\/news\/20170918\/02.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky na Chate pod Chlebom, Mal\u00e1 Fatra","note":""},{"id":"480","parent_id":"55","type":"post","src":"db\/news\/20170918\/03.jpg","alt":"DIY sand\u00e1le Labky medzi \u010du\u010doriedkami","note":""},{"id":"481","parent_id":"55","type":"post","src":"db\/news\/20170918\/04.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky v blate","note":""},{"id":"482","parent_id":"55","type":"post","src":"db\/news\/20170918\/05.jpg","alt":"hr\u00edb","note":""}]