Ručne vyrábané sandále detská veľkosť
[{"id":"425","parent_id":"42","type":"post","src":"db\/news\/20170813\/01.jpg","alt":"Slovensk\u00e9 sand\u00e1le Labky na veg\u00e1nskom pikniku v z\u00e1hrade SNM v Martine","note":""},{"id":"426","parent_id":"42","type":"post","src":"db\/news\/20170813\/02.jpg","alt":"Ru\u010dne vyr\u00e1ban\u00e9 sand\u00e1le detsk\u00e1 ve\u013ekos\u0165","note":""},{"id":"427","parent_id":"42","type":"post","src":"db\/news\/20170813\/03.jpg","alt":"DYI sand\u00e1le v z\u00e1hrade Slovensk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00e9ho m\u00fazea v Martine","note":""}]