Meranie veľkosti
18.06.2020
Postup s tlačiarňou
Odmeraj si zhruba dĺžku chodidla a podľa toho si vyber veľkosť pomocou šípiek nižšie. Kliknutím na ikonu tlačiarne otvor príslušnú šablónu a vytlač v mierke 100% a porovnaj mierku s pravítkom. Ak nie si zbehlý s počítačom, kliknutím sem sa rozbalí podrobnejší návod.
Po vytlačení
Takto by mala vyzerať spávne vytlačená šablóna.
Vytlačená šablóna pre sandále Labky
Polož vytlačenú šablónu na tvrdý povrch a postav sa na ňu. Neboj sa, ak prsty alebo päta trošíčku prečnievajú - pri obuvi takéhoto typu nebude nič tlačiť aj ak bude podrážka trochu menšia - pri používaní v teréne je dokonca výhodné, pokiaľ vpredu nepresahuje obrys prstov. S prečnievajúcou je totiž väčšia pravdepodobnosť zakopávania podrážkou. Prsty, pokiaľ nie sú obmedzované v uzavretej obuvi, sa pri kráčaní automaticky dvíhajú dohora, čím minimalizujú možnosť narazenia. Dávaj pozor aj na polohu diery medzi prstami, cez ktorú pôjde popruh.
Šablóna pre barefoot sandále Labky a správna poloha nohy
Zhruba takto vyzerá, keď šablóna dobre sedí - diera medzi prstami je tam, kde má, prsty zhruba kopírujú predný oblúk a päta zase ten zadný. Ďalej už stačí len povedať veľkosť šablóny. Je však možné, že štandardná šablóna ti nebude dobre sedieť - často sa stáva, že je príliš široká. V takom prípade pokračuj v čítaní.
Postup bez tlačiarne
Ak
  • sa ti nepodarilo vytlačiť šablónu v správnej mierke
  • nemáš prístup k tlačiarni
  • ti nesedí štandardná šablóna
Zober čistý papier, polož na tvrdý povrch a postav sa naň. Následne obkresli na papier obrys chodidla a vyznač dieru medzi prstami.
Obkreslenie chodidla pre meranie veľkosti
Obkreslenie chodidla pre meranie veľkosti
Potom na nákres narysuj nejakú mierku a odfoť. Snaž sa fotiť čo najviac v osi papiera.
Fotenie nákresu
Fotenie nákresu
Prípadne ak máš k dispozícii skener, tak namiesto fotenia zoskenuj.
Fotenie nákresu
Tak, a už len vybrať farebnú kombináciu